Artículos Publicados

 VERNIA, Anna M. (2006). Evolució dels instruments de vent metall a través del temps (I).   ARTRES, 1

_____ (2006). Música, per què?. ARTRES, .2

_____ (2007). Evolució dels instruments de vent metall a través del temps (II). ARTRES, 4

_____ (2007). La rítmica dins...ARTRE, 5

_____ (2009). La rítmica com a mètode per a treballar l'assignatura de música de cambra.   ARTRES, 9

_____ (2009) Breu història del jazz. Presència de la Trompeta. ARTRES, 10

_____ (2009). El buzz ( vibració dels llavis ), com a eina pedagògica en

           l’aprenentatge de la trompeta. Conservatori.es, 8

_____ (2010) Andragogia o la formació musical d’adults. L’aprenentatge musical després de      l’estabilitat. ARTRES, 13

_____ (2010). Sobre el llenguatge. Llenguatge musical vs. Llenguatge parlat.. Conservatori.es. No.9. La Vall d’Uixò. Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroja

_____ (2010). Ensenyança - aprenentatge. Mètodes pedagògics, Conservatori.es, 10

_____ (2010). Formación musical para adultos. Una propuesta pedagógica. Educación no formal.    Situación actual y perspectiva de futuro del aprendizaje permanente. Valencia: Diputación de Valencia, Centre de Recursos i educación continua (págs. 303-313)

_____ (2010). Música, a quina edat? Conservatori.es, 11.

_____ (2011). Aptitud musicals en els més menuts. Es poden potenciar?.  Conservatori.es, 12

_____ (2011). El buzz como recurso pedagógico para mejorar en el registro y la resistencia en la práctica de la trompeta [online]. Madrid: Sul Ponticello, II época, n. 21, abr. 2011. Disponible en World Wide Web: <https://www.sulponticello.com/?p= 3417>. ISSN: 1697-6886