Cursos y Talleres

  • Taller: «Música i moviment: l’aprenentatge musical actiu a través dels diferents mètodes pedagògics.  Universitat Jaume I (Castelló). 23/07/2112

  • La rítmica y el movimiento aplicados al desarrollo de las competencias básicas.  CEFIRE de Castelló (28/04/2012;  05/05/2012;  12/05/2012 y  26/05/2012)

  • Noves pedagogies aplicades a l’educació musical. Escola de música ACORDES (24/09/11).

  • Aprén música a partir del moviment. CME Rafel Martí de Viciana (2/4/2011)